W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie szkoleniem w zakresie zasad działania, obsługi, przeglądów, napraw oraz montażu kotłów i term gazowych Firma Serwisowo – Szkoleniowa GROMGAZ działająca na rynku od 1991 roku rozpoczęła odpłatne, intensywne szkolenia z tego zakresu. Szkolenia prowadzone są w Krakowie gdzie dysponuje salą szkoleniową z pracującymi urządzeniami i bezpłatnymi miejscami noclegowymi dla zamiejscowych, w trybie stacjonarnym. Wiedza i zdobyte u nas uprawnienia, oraz umiejętności pozwalają kandydatowi na rozpoczęcie pracy na własny rachunek, lub w firmach zajmujących się takim serwisem.

WYBIERZ SZKOLENIE, KTÓRYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: