Weź sprawy w swoje ręce. Oferta, skierowana jest dla chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. My pomożemy. Firma serwisowo szkoleniowa GROMGAZ prowadzi nabór na intensywne, odpłatne, szkolenia kandydatów na serwisanta gazowych urządzeń grzewczych ( kotłów CO i term gazowych). Najbliższy termin rozpoczęcia to 10.05.2021. potem  O następnych poinformujemy indywidualnie. Dla chętnych prowadzimy również kursy-szkolenia na ” Instalatora gazowych kotłów CO i term”. Szczegóły przesyłamy drogą e-mailową, wyłącznie po zapytaniu indywidualnym wysłanym przez formularz kontaktowy znajdujący się TUTAJ.

Po ukończeniu kursu, uczestnik uzyskuje:
Umiejętności
 • orientuje się w obrębie tematyki związanej z budową i zasada działania kotłów i term gazowych 
 • identyfikuje usterki i zna metody ich usuwania.
 • dokonuje analizy funkcjonowania urządzenia i podejmuje decyzję o niezbędnych naprawach lub regulacji w celu usunięcia usterki lub niesprawności
 • potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje.
Wiedza i kompetencje społeczne
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu budowy urządzeń i najczęstszych przyczynach niesprawności , zdobytą na zajęciach
 • potrafi regulować, konserwować i przywracać sprawność techniczna term ciepłej wody użytkowej i kotłów gazowych dwu i jednofunkcyjnych.
 • nauczanie jest ukierunkowane na diagnozowanie uszkodzeń i niesprawności  i komunikowanie ze zlecającym,
 • proces nauczania jest ukierunkowany na studenta,
 • przekazywanie wiedzy o budowie, zasadach pracy urządzeń jak również przyczynach powstawania usterek  jest stałym elementem nauczania,
 • laboratorium  jest dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej uczestników szkoleń
 • nauczanie wspiera samodzielną naukę ucznia.

 

 • Docelowe: efekty uczenia się – certyfikaty dla uczestników, uprawnienia do eksploatacji E1 – Urządzenia ,instalacje i sieci elektromagnetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (do 1 kV) ,E3 – Urządzenia ,instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa), D3umożliwiające dozór (rozszerzenie uprawnień E3)  . Certyfikaty nadawane są zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).
 • Wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników: gotowość nabycia nowych umiejętności, chęć podnoszenia kwalifikacji 
 • Czas trwania i forma kształcenia: – 90 h, forma stacjonarna, ok 3 tygodni.

PROGRAM SZKOLENIA:

Klasyfikacja i podział urządzeń gazowych
Parametry gazów. Procesy spalania
Spaliny. Odprowadzenie spalin. Ciąg kominowy
Rodzaje gazowych urządzeń grzewczych

1. Podgrzewacze wody gazowe.
1.1 Budowa, zespoły i podzespoły
1.2 Zasady działania
1.3 Ustawienia, regulacja
1.4 Diagnostyka. Usterki i metody rozwiązania
1.5 Okresowe przeglady i konserwacja

2. Kotły gazowe konwensjonalne
2.1 Budowa, zespoły i podzespoły
2.2 Zasady działania
2.3 Ustawienia, regulacja
2.4 Diagnostyka. Usterki i metody rozwiązania
2.5 Okresowe przeglady i konserwacja

3. Kotły z zamkniętą komorą spalania turbo
3.1 Budowa, zespoły i podzespoły
3.2 Zasady działania
3.3 Ustawienia, regulacja
3.4 Diagnostyka. Usterki i metody rozwiązania
3.5 Okresowe przeglady i konserwacja

4. Kotły z zamkniętą komorą spalania kondensacyjne
4.1 Budowa, zespoły i podzespoły
4.2 Zasady działania
4.3 Ustawienia, regulacja
4.4 Diagnostyka. Usterki i metody rozwiązania
4.5 Okresowe przeglady i konserwacja

Szkolenia praktyczne
Egzaminy SEP
Egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny