I. Zasady nauczania
II. Cele
III. Kompetencje
IV. Sprawności

I. ZASADY NAUCZANIA

Cele, treści, metody, kontrola wyników nauczania, zawarte są w harmonogramie kursu i opierają się na następujących zasadach:
 • proces nauczania jest ukierunkowany na studenta,
 • kurs jest dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów,
 • nauczanie wspiera samodzielną naukę studenta.

II. CELE

Główne cele nauczania to:
 • przekazanie wiedzy z zakresu paliw gazowych i bezpiecznego ich spalania
 • przekazanie wiedzy z budowy i funkcjonowania urządzeń gazowych takich jak termy ciepłej wody i kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne
 • kształcenie kompetencji potrzebnych do dokonywania przeglądów i diagnostyki ww. urządzeń
 • doskonalenie umiejętności przydatnych kursantom w przyszłej karierze zawodowej,
 • przygotowanie i motywowanie do samokształcenia kursanta.
III. KOMPETENCJE
Powyższe cele implikują kształcenie następujących kompetencji:
 • sprawna ocena lokalizacji i poprawności montażu urządzenia
 • sprawne diagnozowanie niesprawności i usterek,
 • przetwarzanie i ocena informacji, mających na celu podjęcie właściwej decyzji serwisowej
 • komunikatywne przekazywanie wyników naprawy i dalszych zaleceń eksploatacyjnych

IV. SPRAWNOŚCI

Nauczanie ma na celu opanowanie:
 • zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń
 • sprawnego diagnozowania usterek (odpowiednia metodyka eliminacji)
 • sprawnego konserwowania urządzeń.