Ważnym elementem kontroli jakości w projekcie szkoleniowym jest badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników szkoleń. Po zakończonym cyklu szkoleniowym kursanci  wypełniają anonimowe ankiety. Ankiety zbudowane są z 3 bloków pytań oceniających
  1. Czy szkolenia spełniły oczekiwania uczestników, czy informacje przekazywane były w przystępny sposób, czy wpłynęły na poszerzenie wiedzy uczestników oraz jakość materiałów szkoleniowych.
  2. Ocena pracy trenerów – pytania dotyczące jakości pracy poszczególnych trenerów zatrudnionych do przeprowadzenia szkoleń.
  3. Ogólna ocena organizacji szkoleń dotycząca ogólnych warunków uczestnictwa.
Podsumowanie wyników ankiet wpływa na bieżące doskonalenie przeprowadzanych kolejnych szkoleń