Zakładane efekty nauczania

I. Zasady nauczania II. Cele III. Kompetencje IV. Sprawności I. ZASADY NAUCZANIA Cele, treści, metody, kontrola wyników nauczania, zawarte są w harmonogramie kursu i opierają się na następujących zasadach: proces nauczania jest ukierunkowany na studenta, kurs jest dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej absolwentów, nauczanie wspiera samodzielną naukę studenta. …

Badanie Ewaluacyjne

Ważnym elementem kontroli jakości w projekcie szkoleniowym jest badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników szkoleń. Po zakończonym cyklu szkoleniowym kursanci  wypełniają anonimowe ankiety. Ankiety zbudowane są z 3 bloków pytań oceniających Czy szkolenia spełniły oczekiwania uczestników, czy informacje przekazywane były w przystępny sposób, czy wpłynęły na poszerzenie wiedzy uczestników oraz jakość …

Kadra Wykładowcza

Chcąc zapewnić najwyższy poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, podczas kursów realizowanych za naszym pośrednictwem zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie instalacji i obsługi gazowych urządzeń grzewczych.   Witalii Bobrytskyi wykształcenie wyższe, czternaście lat doświadczenia zawodowego jako serwisant gazowych urządzeń grzewczych, wieloletnie doświadczenie jako trener i wykładowca od …

Szkolenie – Serwisant Urządzeń Grzewczych

Weź sprawy w swoje ręce. Oferta, skierowana jest dla chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. My pomożemy. Firma serwisowo szkoleniowa GROMGAZ prowadzi nabór na intensywne, odpłatne, szkolenia kandydatów na serwisanta gazowych urządzeń grzewczych ( kotłów CO i term gazowych). Najbliższy termin rozpoczęcia to 10.05.2021. potem  O następnych poinformujemy indywidualnie. Dla …

Szkolenie – Instalator Urządzeń Grzewczych

Weź sprawy w swoje ręce. Oferta, skierowana jest dla chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. My pomożemy. Firma serwisowo- szkoleniowa GROMGAZ ( www.gromgaz.pl ) prowadzi nabór na intensywne, odpłatne, szkolenia kandydatów na instalatorów gazowych urządzeń grzewczych ( kotłów CO i term gazowych) z uprawnieniami. Najbliższy termin rozpoczęcia to 10.05. 2021 …