Chcąc zapewnić najwyższy poziom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, podczas kursów realizowanych za naszym pośrednictwem zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie instalacji i obsługi gazowych urządzeń grzewczych.

 

Witalii Bobrytskyi

 • wykształcenie wyższe,
 • czternaście lat doświadczenia zawodowego jako serwisant gazowych urządzeń grzewczych,
 • wieloletnie doświadczenie jako trener i wykładowca od roku 2005.

Grzegorz Remin

 • inżynier: Ogrzewanie i klimatyzacja, utylizacja odpadów i ochrona powietrza,
 • technik automatyk elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Od 1999 pracuje jako serwisant urządzeń.

Krzysztof Zuber

 • inż. I stopnia: Specjalności inżynieria wodna,
 • mgr inż. II stopnia Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów oraz ochrona jakości wód,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • od 2003 pracuje w branży instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.